โครงการต่างๆ

สมาคมชาวเหนือร้อยเอ็ด เป็นตัวแทนสมาคมชาวเหนือ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดร้อยเอ็ด รวม 173 ครัวเรือน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา