โครงการต่างๆ

        

         

            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ประมวลภาพ สมาคมชาวเหนือ และสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ นำโดยคุณเยาวเรศ ชินวัตร นายกสมาคมฯ รวมถึงคณะกรรมการและสมาชิกระดมเงินบริจาคร่วมกันของคณะกรรมการและสมาชิกของสมาคมทั้งสองสมาคม กว่า 40 คน
เดินทางจัดกิจกรรมคืนถิ่นเมืองเหนือ ครั้งที่ 15 จังหวัดเชียงใหม่ - เชียงราย ตั้งแต่วันที่ 12 - 14 พ.ย. 2560 ที่ผ่านมาเดินสายแจกสิ่งของบรรเทาทุกข์ในถิ่นธุรกันดารจำนวนมาก รวมมูลค่าสิ่งของทั้งสิ้นกว่า 1,570,000 บาท ประกอบไปด้วย
 
1. ผ้าห่ม จำนวน 3,200 ผืน
2. เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 3,200 ชุด
3. อุปกรณ์ครัวเรือนขนาดใหญ่สำหรับกลุ่มแม่บ้าน จำนวน 11 ชุด
4. เก้าอี้รถเข็นสำหรับคนพิการ จำนวน 25 คัน
5. อุปกรณ์การกีฬามอบให้โรงเรียน 6 แห่ง จำนวน 6 ชุด
6. ของเล่นสำหรับเด็ก และขนมขบเคี้ยว จำนวนมาก

     โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นทั้งสิ้น 6 จุด ได้แก่
จุดที่ 1 อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
จุดที่ 2 อ.แม่อาย และ อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่
จุดที่ 3 อ.แม่จัน จ.เชียงราย
จุดที่ 4 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
จุดที่ 5 อ.แม่สาย จ.เชียงราย
จุดที่ 6 อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

     นอกจากนี้ยังได้มอบเงินบริจาคงวดสุดท้ายในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ ให้กับโรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท จำนวน 199,063 บาท ในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ที่ดำเนินการมาครบระยะเวลา 3 ปี อีกด้วย