โครงการต่างๆ

สมาคมชาวเหนือ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ เมษายน ที่ผ่านมา ณ ห้องรัชดา
โรงแรมเอสซี ปาร์ค ชั้น ๖ โดยมีคณะกรรมการ สมาชิก
และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ซึ่งการประชุมครั้งนี้
มีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่แทนชุดเดิมที่จะหมดวาระลง และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน
มีการจัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพร ผู้อาวุโส และการประกวดขันโตก และงานเลี้ยงขันโตกของสมาคมอีกด้วย