โครงการต่างๆ

โครงการทำบุญประเพณีตานก๋วยสลาก

ประจำพุทธบริษัทชาวเหนือ ร่วมกับสมาคมชาวเหนือ ร่วมสืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก ที่วัดเบญจมบพิตร เป็นทุกปี เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษ และเป็นการพบปะสังสรรค์ของชุมชนชาวเหนือในกรุงเทพฯ