โครงการต่างๆ

1.  สมาคมชาวเฃียงใหม่  

    ดร. ปรีชา กันธิยะ 

    อาคารธนาลงกรณ์ ชั้น 15 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

 

2. โรงเรียนสืบสานศิลปวัฒวัฒธรรมล้านนา (กรุงเทพมหานคร) 

     คุณจำปา แสนพรหม 

     วัดวชริธรรมสาธิตวรวิหาร  ถนนสุขุมวิท 101/1 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 

 

3. ชมรมหนุ่มสาวชาวเหนือ

    คุณชาญยุทธ พูดเหมาะ ประธานชมรม 

    ปณฯ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

 

4. ชมรมชาวเหนือนนทบุรี 

   พล.ต.ต. คำรบ ปัญญาแก้ว 

   123/27 ถนนรัตนาธิเบศร์ ซอย 8 อำเภอเมือง จังหวัดนทบุรี 11000

 

5. สมาคมชาวเหนือขอนแก่น 

   คุณเรไร วงศ์วิเศษ 

   เลขที่ 162/3 ม. 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

 

6. สมาคมชาวลำพูน 

    คุณจินดา นิธิปิติกาญจน์ 

    641 หมู่บ้านเอกไพลิน ซอย 13 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแต้ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

 

7. สมาคมชาวเหนือสระบุุรี 

   คุณสหัส อมรรัตนานนท์ 

   183/40 ถ. พิชัย ซอย 1 ตำบลปากเพรียว อำเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

 

8. ชมรมพุทธบริษัทชาวเหนือ

    คุณวงศ์เจริญ วงศ์วาร 

    18/240 หมู่ 6 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

 

9. ชมรมชาวเหนือร่มเกล้า 

    คุณสุเทพ ฤทธิ์ศรี 

    201/1274 ถนนร่มเกล้า 24 แขวงคลองสองตั้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

 

10. ชมรมชาวเหนือสำโรง-สมุทรปราการ

   คุณสุนีย์ พรหมขัติแก้ว 

   99/524 หมู่บ้านเด่นชัยบางเมือง ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

 

11. ชมรมหัวหิน-ไกลกังวล 

    คุณประสิทธิ์ ถือแก้ว 

    34/15 ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบขีรีขันธ์ 77000

 

12. สมาคมชาวเหนือสุไหง-โกลก 

    คุณสนิท จันสวะ

    31 ถนนลูกเสืออนุสรณ์ ซอย 7 ตำบล. สุไหง-โกลก อำเภอสุไหง-โกลก จังหวัดนราธิวาส 96120

 

13. ชมรมชาวไทยวน-ราชบุรี 

     นายอุดม สมพร 

      ต. คูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

 

14. ชมรมชาวหนือและอีสานจังหวัดสงขลา 

     คุณสุรพล สัมฤทธิ์ 

     146 ถนนจันทร์ประทีป อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

 

15. สมาคมชาวพิษณุโลก 

    คุณสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ / คุณวิเชียร เพ็งสุวรรณ เลขาธิการสมาคมฯ 081-9135106

     53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130  โทรศัพท์ 02-436-7915 

 

16. สมาคมชาวเหนือร้อยเอ็ด 

   คุณอัมพรรณ แซ่หลี

   เลขที่ 52 ถนนร่มเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

 

17. สมาคมขาวตาก 

  ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร. พิสิทธิ์ การสิทธิ์ 

  49/4 ซอยสุขุมวิท 60 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10250

 

18. สมาคมชาวแพร่ 

 คุณประหยัด เสนวิรัช 

เลขที่ 60/340 ถนนประดิษฐ์มนูญกิจ 27 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหนคร 10230

 

19. สมาคมชาวพะเยา

รอ. ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า

เลขที่ 3/3 ถนนเทศบาลวังใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

 

20. ชมรมชาวเหนืออุดรธานี 

พล.ต.ต. เสริมศักดิ์ แก้วกันทา

222 ม. 1 ซอยบ้านบงคำ ถนนอุดร-หนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 

 

21. ชมรมชาวเหนือเชียงราย 

คุณกวี พรหมศร

เลขที่ 51/340 หมู่บ้านริมทอง ซอย 3 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดประทุมธานี 12130

 

22. ชมรมชาวเหนือหนองคาย 

  ดร. จิดาภา สุนทรธนากุล 

 368 โรงพยาบาลพิสัยเวช อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120

 

23. ชมรมชาวเหนือภูเก็ต-อันดามัน

    พ.ต.ท. รัฐพงศ์ สิริบูรณพงศ์

    เลขที่ 29/97 หมู่ที่ 2 ถนนเทพกษัตรีย์ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000