ติดต่อสมาคม

สมาคมชาวเหนือ

เลขที่ 8/6 ซอยพัฒนาการ30 แขวง/เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

02-3190196

02-3190195

www.chawnuer.org