ร่วมบริจาค

ปัจจุบันต้องเลี้ยงดูเด็กทั้งหมดด้วยเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ยังไม่พอ บางครั้งก็ต้องกู้ยืมกองทุนหมู่บ้านมาดูแล เพราะเดือนหนึ่งใช้เงินประมาณ 80,000 บาท

การให้ความช่วยเหลือ

โครงการพ่อ—แม่อุปถัมภ์ จะให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในด้านการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยคณะกรรมการโครงการฯจะจัดหาพ่อ-แม่อุปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือเด็กรายละ 1,000 บาท / เดือน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี โดยจะไปเยี่ยมและติดตามผลการให้ความช่วยเหลือเป็นระยะต่อไป

ผู้มีความประสงค์จะให้การอุปการะ หรือร่วมบริจาค สามารถทำได้โดย โอนเงินเข้าบัญชี / เช็คสั่งจ่ายบัญชี

“ พ่อ-แม่ อุปถัมภ์ สมาคมชาวเหนือ”

ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนพัฒนาการ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 198-468-7499 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมชาวเหนือ โทรศัพท์ 02-7190195 คุณอำนวย 081-8908118 / คุณธนาวีรินทร์ 080/8177722